Svečano puštena u promet obnovljena gradska saobraćajnica

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, premijer Kantona Sarajevo Denis Zvizdić, direktor Direkcije za ceste KS Adem Zolj i direktorica GP Sarajevoputevi Dubravka Šekarić danas su na raskrsnici ulica reisa Džemaludina Čauševića i Obala Kulina bana presijekli vrpcu čime je svečano puštena u promet obnovljena saobraćajnica Marijin Dvor – Vijećnica – Marijin Dvor.