U Gradskoj upravi održan radno-konsultativni sastanak o Vijećnici

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac sa ministrom prostornog uređenja KS Zlatkom Petrovićem i direktoricom Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas je održala radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima konsultanata – ponuđača u postupku javnog konkursa, koji je u toku, za izradu projektne dokumentacije za obnovu i restauraciju sarajevske Vijećnice.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }