Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća

U utorak 25.07.2006. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na kojoj će vijećnici razmatrati prijedloge izmjena i dopuna regulacionih planova "Marijin Dvor", "Individualno stanovanje Rajlovac", "Čobanija", "Jagomir I" i "Centar Novo Sarajevo". Na dnevnom redu nalazi se i Izvještaj o aktivnostima SERDA-e u toku 2006. godine na realizaciji projekata od interesa za grad Sarajevo, kao i Informacija o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja svoj djeci opkoljenog grada Sarajeva te Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja svoj djeci opkoljenog grada Sarajeva.

Osigurano 900.000 KM za obnovu Vijećnice

Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Općina Stari Grad osigurali su 900.000 KM za izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju sarajevske Vijećnice. Predstavnici ovih struktura vlasti potpisali su danas Protokol o udruživanju ovih sredstava.