Osigurano 900.000 KM za obnovu Vijećnice

Kanton Sarajevo, Grad Sarajevo i Općina Stari Grad osigurali su 900.000 KM za izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju sarajevske Vijećnice. Predstavnici ovih struktura vlasti potpisali su danas Protokol o udruživanju ovih sredstava.