17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak 26.09.2006. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, načijem dnevnom redu, između ostalog, nalazi se Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" i Prijedlog odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", te Nacrt odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva.