Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva vijećnici su na prijedlog gradonačelnice usvojili Odluku o imenovanju Odbora za provođenje aktivnosti na pripremi kandidature Baščaršije na listu svjetske baštine UNESCO-a. Odborom će predsjedavati gradonačelnica Sarajeva, dok će ostali članovi biti: predsjedavajući i pet vijećnika Gradskog vijeća, načelnik Općine i predsjedavajući OV Stari Grad, direktori Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa KS i F BiH, predsjedavajuća Komisije za nacionalne spomenike BiH, ministar prostornog uređenja u Vladi KS i predsjedavajući državne Komisije za saradnju sa UNESCO-om.