Javni uvid u Nacrt RP \”Centar Novo Sarajevo\”

U periodu od 02.10. do 02.12.2006. godine, radnim danom od 9.00 do 16.00 sati, zainteresirani građani mogu obaviti uvid u Nacrt izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar Novo Sarajevo", i to u sljedećim mjesnim zajednicama: MZ Čengić Vila 1 (ul. Nedima Filipovića br. 19); MZ Malta (ul. Envera Šehovića br. 9); MZ Dolac (ul. Marka Marulića br. 7) i MZ Željeznička (ul. Zmaja od Bosne br. 40).

Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva vijećnici su na prijedlog gradonačelnice usvojili Odluku o imenovanju Odbora za provođenje aktivnosti na pripremi kandidature Baščaršije na listu svjetske baštine UNESCO-a. Odborom će predsjedavati gradonačelnica Sarajeva, dok će ostali članovi biti: predsjedavajući i pet vijećnika Gradskog vijeća, načelnik Općine i predsjedavajući OV Stari Grad, direktori Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa KS i F BiH, predsjedavajuća Komisije za nacionalne spomenike BiH, ministar prostornog uređenja u Vladi KS i predsjedavajući državne Komisije za saradnju sa UNESCO-om.

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak 26.09.2006. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, načijem dnevnom redu, između ostalog, nalazi se Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" i Prijedlog odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", te Nacrt odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva.

Gradonačelnica Sarajeva na Baščaršiji susrela se sa Richardom Gereom

Po pozivu američke filmske ekipe koja u Sarajevu snima film "Odmor u Bosni" (Spring Break in Bosnia), na Baščaršiji su se susreli američka filmska zvijezda Richard Gere i gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac. U otvorenom i prijateljskom razgovoru, između ostalog, razmijenjena su mišljenja o Sarajevu, životu njegovih građana kao i o planovima za obnovu sarajevske Vijećnice za koju je Gere bio posebno zainteresiran.