Декларација о принципима организације главних градова Централне и Југоистоцне Европе

С намјером да се поболјшају и унаприједе уређенје и Функционисанје главних градова Централне и Југоисточне Европе, а на основу изнесених ставова, учесници 10. КонФеренције Уније главних градова Централне и Југоисточне Европе усвојили су Декларацију о принципима организације главних градова Централне и Југоисточне Европе:

Заклјучци 10. КонФеренције УЦСЕЕЦ-а

На 10. КонФеренцији Уније главних градова Централне и Југоисточне Европе (УЦСЕЕЦ), уважавајући чинјенице да су главни градови као уосталом, и цијеле државе, данас под снажним утјецајем регионалних и глобалних промјена, и да се управо зато, нјихове улоге морају непрестано прилагођавати новим захтјевима и изазовима, а уз очекиванје да ће у томе главни градови бити главни носиоци позитивних утјецаја на укупне демократске и друге транзицијске процесе, учесници КонФеренције усвојили су слједеће Заклјучке:

Гости-учесници о различитим моделима организиранја главних градова

Представници градова Атине, Београда, Беча, Подгорице, Загреба, Скоплја, Будимпеште и Лјублјане презентирали су моделе организиранја и управлјанја својих градова као јединица локалне самоуправе.

Обраћанје уводничара, проФесора сарајевског Универзитета

Уводничари КонФеренције били су проФ. Др. Ћазим Садиковић, проФ. др. Мирко Пејановић и проФ. др. Мирко Пулјић, који су се учесницима обратили са темама које се тичу организације и Функционисанја главних градова са уставног, политолошког и економског аспекта.

Градоначелница учесницима КонФеренције презентирала град Сарајево

У наставку КонФеренције градоначелница Сарајева Семиха Боровац презентирала је чинјенице из богате хисторије Сарајева. – Столјећима седиментирана мултикултуралност најпробранија је одлика овог града и највреднија хуманистичка баштина коју смо наслиједили од својих предака. О мултикултурном карактеру Сарајева свједочи и податак да је прије 150 година градско поглаварство било саставлјено од шест православаца, пет муслимана, четири јевреја и три католика – истакла је градоначелница Сарајева, те најавила будућу развојну стратегију Сарајева.

Почела са радом 10. КонФеренција Уније главних градова Централне и Југоисточне Европе.

У Конгресној дворани хотела &qуот;Холидаy Инн&qуот; почела је са радом 10. КонФеренција Уније главних градова Централне и Југоисточне Европе. На КонФеренцији, чија је главна тема &qуот;Модел организације главних европских градова и искуства у Функциониранју&qуот;, присуствују представници градова Београда, Атине, Бећа, Подгорице, Загреба, Скоплја, Будимпеште и Лјублјане, представници свих нивоа власти у БиХ, амбасада земалја учесница КонФеренције, те мађународних и других организација.