Gradonačelnica Borovac pozdravila učesnike Treće međunarodne naučne konferencije ICES 2006

Danas je u Sarajevu počela sa radom Treća međunarodna naučna konferencija ICES 2006. pod nazivom "Od tranzicije ka održivom razvoju". Gradonačelnica Borovac u ime domaćina Grada Sarajeva obratila se skupu, poželjela uspješan rad učesnicima Konferencije, te istakla da "podržava rad ove konferencije i posebno temu o tranziciji kao jednom od najznačajnijih procesa za ovaj region, našu državu i uopće zemlje Centralne i Istočne Evrope".

Zaključci 10. Konferencije UCSEEC-a

Na 10. Konferenciji Unije glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope (UCSEEC), uvažavajući činjenice da su glavni gradovi kao uostalom, i cijele države, danas pod snažnim utjecajem regionalnih i globalnih promjena, i da se upravo zato, njihove uloge moraju neprestano prilagođavati novim zahtjevima i izazovima, a uz očekivanje da će u tome glavni gradovi biti glavni nosioci pozitivnih utjecaja na ukupne demokratske i druge tranzicijske procese, učesnici Konferencije usvojili su sljedeće Zaključke: