Održana 20.sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 20.sjednici usvojilo je Nacrt Odluke o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravne organizacije Grada Sarajeva i uputilo ga u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Gradske službe kako su koncipirane ovom Odlukom, prema riječima gradonačelnice Sarajeva Semihe Borovac, moći će da odgovore svim potrebama i ciljevima definiranim u Platformi "Pravci djelovanja Grada Sarajeva 2006.-2008." a to je ekonomična, racionalna i funkcionalna gradska administracija.