Potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu Vijećnice

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor firme URBING Studio projektovanje i consalting d.o.o. Sarajevo, Smajo Mulaomerović danas su potpisali Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu i restauaraciju sarajevske Vijećnice. Na međunarodnom tenderu izabran je URBING d.o.o. Sarajevo, koji u roku od osam mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, treba da izradi projektnu dokumentaciju obnove Vijećnice.

Unapređenje saradnje Grada Sarajeva i Grada Barcelone

Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić i savjetnik gradonačelnice Sahrudin Sarajčić posjetili su pobratimski Grad Barcelonu u cilju definiranja projekata saradnje koji će biti realizovani u toku 2007.godine. Grad Barcelona je, kako je istakao France Frexe, direktor Odjela za međunarodnu saradnju Grada Barcelone, u svom budžetu za 2007. godinu izdvojio sredstva neophodna za realizaciju Programa tehničke saradnje namijenjenog pružanju stručne pomoći u edukaciji i usavršavanju uposlenih u Gradu Sarajevu u cilju stvaranja što efikasnije administracije.

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 22. sjednici utvrdilo je Nacrt Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju izmjena i dopuna RP Gradskog centra "Marijin Dvor" – II faza, te ga uputilo na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju Izmjena i dopuna RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina". Usvojen je i Prijedlog odluke o pristupanju izradi RP "Gazijin han".

Dom Vojske FBiH ustupljen Gradu Sarajevu

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i sekretar Vlade Federacije BiH Ismet Trumić potpisali su danas Sporazum o davanju na korištenje Doma Vosjske Federacije BiH-Sarajevo s pripadajućim zemljištem, nad kojim je nosilac prava raspolaganja Vlada FBiH, Gradskoj upravi Grada Sarajeva.

Gradonačelnica Borovac posjetila sarajevsku Ferhadija džamiju

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac danas je posjetila Ferhad-begovu džamiju koja je zbog unutarnjih oštećenja odnedavno zatvorena. "S obzirom na naše opredjeljenje da sačuvamo sve vjerske objekte, a posebno objekte od kulturno-historijskog značaja, Grad Sarajevo će izdvojiti 50.000 KM za sanaciju Ferhad-begove džamije", istakla je gradonačelnica Borovac, te ovom prilikom pozvala i druge strukture vlasti da to učine.