Održana 3. sjednica OO za podizanje spomenika svoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995.

Danas je održana 3. sjednica Organizacionog odbora za podizanje spomen-obilježja svoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992.-1995. na kojoj je utvrđen prijedlog Odluke o određivanju lokacije za podizanje Spomen-obilježja. Utvrđivanju ovog Prijedloga prethodilo je upoznavanje Organizacionog odbora sa zaključkom Stručnih timova za odabir lokacije i odabir idejnog rješenja prema kojem je Veliki park odabran kao lokacija za podizanje Spomen-obilježja.

Prva gradska ulična trka u sankanju

Održavanjem  konstituirajuće sjednice Organizacionog odbora za akciju "Prva gradska ulična trka u sankanju" koju u okviru projekta "Sarajevo – zdravi grad" organizira Grad Sarajevo u partnerstvu sa Klubom sportova na ledu ALFA – Sarajevo, otpočele su aktivnosti na uključivanju drugih nivoa vlasti, javnih ustanova i preduzeća u sveobuhvatne pripreme za uspješnu realizaciju ove manifestacije.