Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na današnjoj 22. sjednici utvrdilo je Nacrt Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju izmjena i dopuna RP Gradskog centra "Marijin Dvor" – II faza, te ga uputilo na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju i Odluke o provođenju Izmjena i dopuna RP Rekreaciono-zabavni centar "Pionirska dolina". Usvojen je i Prijedlog odluke o pristupanju izradi RP "Gazijin han".