Unapređenje saradnje Grada Sarajeva i Grada Barcelone

Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić i savjetnik gradonačelnice Sahrudin Sarajčić posjetili su pobratimski Grad Barcelonu u cilju definiranja projekata saradnje koji će biti realizovani u toku 2007.godine. Grad Barcelona je, kako je istakao France Frexe, direktor Odjela za međunarodnu saradnju Grada Barcelone, u svom budžetu za 2007. godinu izdvojio sredstva neophodna za realizaciju Programa tehničke saradnje namijenjenog pružanju stručne pomoći u edukaciji i usavršavanju uposlenih u Gradu Sarajevu u cilju stvaranja što efikasnije administracije.

Potpisan Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu Vijećnice

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor firme URBING Studio projektovanje i consalting d.o.o. Sarajevo, Smajo Mulaomerović danas su potpisali Ugovor za izradu projektne dokumentacije za obnovu i restauaraciju sarajevske Vijećnice. Na međunarodnom tenderu izabran je URBING d.o.o. Sarajevo, koji u roku od osam mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, treba da izradi projektnu dokumentaciju obnove Vijećnice.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }