Потписан Уговор за израду пројектне документације за обнову Вијећнице

Градоначелница Сарајева Семиха Боровац и директор Фирме УРБИНГ Студио пројектованје и цонсалтинг д.о.о. Сарајево, Смајо Мулаомеровић данас су потписали Уговор за израду пројектне документације за обнову и рестауарацију сарајевске Вијећнице. На међународном тендеру изабран је УРБИНГ д.о.о. Сарајево, који у року од осам мјесеци од дана потписиванја Уговора, треба да изради пројектну документацију обнове Вијећнице.

Унапређенје сараднје Града Сарајева и Града Барцелоне

Замјеник градоначелнице Сарајева Јосип Јуришић и савјетник градоначелнице Сахрудин Сарајчић посјетили су побратимски Град Барцелону у цилју деФиниранја пројеката сараднје који ће бити реализовани у току 2007.године. Град Барцелона је, како је истакао франце фреxе, директор Одјела за међународну сараднју Града Барцелоне, у свом буджету за 2007. годину издвојио средства неопходна за реализацију Програма техничке сараднје намијенјеног пружанју стручне помоћи у едукацији и усавршаванју упослених у Граду Сарајеву у цилју стваранја што еФикасније администрације.