Održana 24. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o dodjeli Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2007. godini. Dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade je akademik Božidar Matić, a dobitnik kolektivne Šestoaprilske nagrade je Pedijatrijska klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nagrade će dobitnicima Šestoaprilske nagrade uručiti gradonačelnica Sarajeva na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 6. aprila na Dan grada Sarajeva. Kolektivne nagrade se dodjeljuju u obliku Povelje, a pojedinačna nagrada, pored Povelje sadrži i novčani iznos.