Šestoaprilska nagrada uručena akademiku Božidaru Matiću i Pedijatrijskoj klinici, a Ključ Grada Sarajeva – Gertrudi Munitić

Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj u povodu 6. aprila, Dana Grada Sarajeva u Narodnom pozorištu, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac uručila je pojedinačnu Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za 2007. akademiku prof. dr. Božidaru Matiću, kolektivnu Pedijatrijskoj klinici Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te Ključ Grada Sarajeva primadoni Gertrudi Munitić.