Prijem za delegaciju Izmira

Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić primio je danas počasnog konzula BiH u Republici Turskoj Kemala Baysaka i profesore Ege Univerziteta iz Izmira prevođene prorektorom prof.dr Haluk Baylasom. Delegacija iz Izmira zahvalila se Gradu Sarajevu i gradonačelnici Semihi Borovac na doprinosu u uspostavljanju saradnje između Sarajevskog i Ege Univerziteta, što je rezultiralo današnjim potpisivanjem Protokola o bratimljenju dva Univerziteta.

Grad Sarajevo finansijski podržao izgradnju Muzeja opsade i odbrane grada Sarajeva 92-95.

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i predsjednik Udruženja organizatora otpora, veterana rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branioca "Bosnae – Zelene beretke" Muhamed Švrakić potpisali su Ugovor o realizaciji odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Sarajeva za 2007. godinu. Ovim Ugovorom Grad je sa 10.000 KM finansijski podržao završetak radova u objektu Muzeja opsade i odbrane grada Sarajeva 92-95.