Gradsko vijeće Grada Sarajeva o nadležnostima iz oblasti urbanog planiranja

Pregled nadležnosti iz oblasti urbanog planiranja i upotrebe lokalnog zemljišta između Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i općina koje čine Grad Sarajevo tema je o kojoj je danas bilo riječi na Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Ovom sjednicom pokušalo se ukazati na opredjeljenje i stavove koje treba zauzeti u pogledu preduzimanja potrebnih mjera usmjerenih na neophodno proširivanje nadležnosti Grada u oblasti urbanog planiranja i upotrebe lokalnog zemljišta.