Gradsko vijeće razmatralo nadležnosti iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta

Pregled nadležnosti iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina koje čine Grad bili su danas na dnevnom redu Tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Cilj sjednice bio je da se zauzmu stavovi kako i u kojoj mjeri Grad treba da bude prisutan u segmentu zadovaljavanja potreba građana u oblasti kulture, obrazovanja i sporta, te stvaranje opredjeljenja u definiranju nadležnosti Grada Sarajeva, te pripreme za dosljednju primjenu Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH polazeći prije svega od interesa građana Grada.