Potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju radova na rekonstrukciji kuće Hadžihalilovića

U petak, 29.06.2007. godine u 11.00 sati, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, Abid Jusić, kantonalni ministar prostornog uređenja, Damir Hadžić, načelnik Općine Novi Grad i Munib Buljina, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo potpisat će Sporazum o sufinansiranju radova na rekonstrukciji kuće Hadžihalilovića, na lokalitetu Dobrinja.