Grad Sarajevo sa 150.000 KM sufinansira rekonstrukciju kuće Hadžihalilovića

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, Abid Jusić, kantonalni ministar prostornog uređenja, Damir Hadžić, načelnik Općine Novi Grad i Munib Buljina, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo danas su potpisali Sporazum o sufinansiranju radova na rekonstrukciji kuće Hadžihalilovića, na lokalitetu Dobrinja. Grad Sarajevo sa 150.000 KM sufinansira rekonstrukciju ovog kulturno-historijskog objekta.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }