Potpisivanje Sporazuma o uređenju korita rijeke Miljacke

U četvrtak, 19.07.2007. u 12 sati gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Park" Osman Delić potpisat će Sporazum o realizaciji Plana aktivnosti na uređenju, održavanju, čuvanju i zaštiti uređenih vodotoka na području grada (čišćenje regulisanih korita rijeke Miljacke). Shodno Sporazumu, Grad će iz svog budžeta za ovu namjenu izdvojiti 70.000. KM, a preduzeće Park će provoditi aktivnosti koje su utvrđene Sporazumom.