Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama Gradskog vijeća posjetila Rijaset Islamske zajednice u BiH

Predstavnici Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva Idriz Hodžić i Ahmed Mašić posjetili su danas Rijaset Islamske zajednice u BiH gdje im je domaćin bio naibu reis hafiz Ismet ef.Spahić. Oni su naibu reisa upoznali o aktivnostima koje Grad Sarajevo namjerava poduzeti u vezi sa dostojnim obilježavanjem mjesta ukopa utemeljitelja urbanog Sarajeva, Isa-bega Ishakovića.

Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak, 24.07.2007. sa početkom u 10 sati održat će se 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na dnevnom redu između ostalog naći će se Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Grada za 2007.g., zatim prijedlozi Odluka o RP "TMZ – Feroelektro", "Centar Novo Sarajevo", "Marijin dvor, II faza" i "Kvadrant C – Marijin dvor.