Nastavak 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak, 11.09.2007. sa početkom u 9.00 sati održat će se nastavak 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Na dnevnom redu između ostalog naći će se Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Statuta Grada Sarajeva, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Grada za 2007.g., zatim prijedlozi Odluka o RP "TMZ – Feroelektro", "Centar Novo Sarajevo", "Marijin dvor, II faza" i Kvadrant "C" – Marijin dvor.