Gradonačelnica Borovac obratila se učesnicima Međunarodne konferencije u Krakovu

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji "Od sporazuma u Rimu do europskog ustvanog sporazuma" koja je održana u poljskom gradu Krakovu. Govoreći u okviru teme "Koji model razvoja i sigurnosti je prikladan za Europsku uniju", Borovac je istakla da su iskustva Sarajeva kao multikulturnog i multireligijskog grada od velikog značaj ne samo za region Zapadnog Balkana, već i za Europu i svijet.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }