Treći godišnji radni susret čelnika Grada Sarajeva sa predstavnicima vjerskih zajednica i crkava

U ponedjeljak 05.11.2007. godine u 14.00 sati, održat će se 3. godišnji radni susret gradonačelnice Sarajeva Semihe Borovac i predsjedavajućeg Gradskog Vijeća Marina Ivaniševića sa predstavnicima vjerskih zajednica i crkava, kojeg je inicirala Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama GV-a zajedno sa istoimenim komisijama Općina koje ulaze u sastav Grada.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }