Gradsko vijeće usvojilo Budžet Grada Sarajeva za 2008. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva u prvom dijelu 32. sjednice usvojilo je Budžet Grada Sarajeva za 2008. godinu, koji iznosi 23.563.530 KM. Također je usvojena Odluka o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2008. godinu. Predstavnici firme URBING Studio projektovanje i consalting d.o.o. Sarajevo vijećnicima su prezentirali glavni projekat obnove gradske Vijećnice.