Poziv za akreditiranje ekipa medijskih kuća

Poštovane kolege,

Ukoliko je Vaša medijska kuća zainteresirana za praćenje Ceremonije uručivanja "Plaketa Grada Sarajeva" u 18.00 sati u Vijećnici i Svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva u 20.00 sati u Narodnom pozorištu povodom 6. aprila, Dana grada Sarajeva, pozivamo Vas da nam do četvrtka, 03. aprila 2008.g. dostavite imena Vaše ekipe radi pripreme akreditacija.

Prijem obrtnika grada Zagreba

U zgradi Grada Sarajeva danas je upriličen prijem za predstavnike Obrtničke komore i Udruženja obrtnika grada Zagreba. Prijemu su prisustvovali i predstavnici Obrtničke komore Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja Republike Hrvatske i Ambasade Hrvatske u BiH.

I dalje nepoznato mjesto na kome su ukopani Isa-beg Ishaković i njegov sin Mehmed-beg

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Informaciju Komisije za utvrđivanje lokacije ukopa Isa-bega Ishakovića, osnivača Grada Sarajeva, i njegovog sina Mehmed-bega. Ni nakon detaljnog istraživanja stručnjaka Komisije za utvrđivanje lokacije, mjesto na kojem su ukupani Isa-beg Ishaković, osnivač Sarajevo, i njegov sin Mehmed-beg još nije poznato, navodi se u Informaciji Komisije.

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnosti gradonačelnice u 2007. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj 36. sjednici jednoglasno je usvojilo Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnostima gradonačelnice Sarajeva u 2007. godini. Analizom ostvarenih aktivnosti iz Platforme djelovanja Grada Sarajeva u toku 2007. godine može se zaključiti da je njihovom realizacijom, Grad Sarajevo poboljšao svoje mjesto u odnosu na ostale nivoe vlasti, tj.kao jedinica lokalne samouprave i kao glavni grad.

Gradonačelnica održala sastanak sa direktorima osnovnih škola

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac sa pomoćnikom za obrazovanje, kulturu i sport Ramizom Kadićem održala je danas sastanak sa direktorima osnovnih škola sa područja četiri gradske općine. Sastanku su prisustvovali direktori, njih 33. Povod sastanka je dogovor o primjeni Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja u tekućoj godini, a koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj posljednjoj sjednici.

Održana 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 36. sjednici prihvatilo je Zaključak o podršci donošenju Odluke o korekciji Regulacionog plana Kvadrant "C" Marijin Dvor, kojom će se omogućiti hitna legalizacija građenja objekta namijenjenog za smještaj Ambasade R Turske u BiH. Gradsko vijeće usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period  od 1. januara do 31. decembra 2007. godine.

Gradonačelnica Borovac zatvorila 5. \”Proljetne dane odgoja i etičkih vrijednosti\”

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac danas je zatvorila 5. "Proljetne dane odgoja i etičkih vrijednosti", koje je i ove godine organizirala NVO "Djeca stubovi svijeta" – Svojom mladenačkom energijom i kreativnim idejama vi dajete pečat ovom gradu. Vjerujte u sebe i svoje sposobnosti, te nastavite i dalje da učite i stičete znanja, jer od vašeg napredovanja i uspjeha dobrim djelom će zavisiti i razvoj grada Sarajeva i BiH – istakla je gradonačelnica Borovac.