35. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak 18.03.2008. godine u 10.00 sati, održat će se 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva na čijem dnevnom redu je Prijedlog Odluke o dodjeli Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2008. godini sa Izvještajem o radu Odbora za dodjelu Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2008.g.