Održana 35. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je danas Odluku o dodjeli Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2008. godini. Dobitnik pojedinačne Šestoaprilske nagrade je prof. dr. Omer Ibrahimagić, a dobitnik kolektivne Šestoaprilske nagrade je I Korpus Armije R BiH.