Održana 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 36. sjednici prihvatilo je Zaključak o podršci donošenju Odluke o korekciji Regulacionog plana Kvadrant "C" Marijin Dvor, kojom će se omogućiti hitna legalizacija građenja objekta namijenjenog za smještaj Ambasade R Turske u BiH. Gradsko vijeće usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period  od 1. januara do 31. decembra 2007. godine.

Gradonačelnica Borovac zatvorila 5. \”Proljetne dane odgoja i etičkih vrijednosti\”

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac danas je zatvorila 5. "Proljetne dane odgoja i etičkih vrijednosti", koje je i ove godine organizirala NVO "Djeca stubovi svijeta" – Svojom mladenačkom energijom i kreativnim idejama vi dajete pečat ovom gradu. Vjerujte u sebe i svoje sposobnosti, te nastavite i dalje da učite i stičete znanja, jer od vašeg napredovanja i uspjeha dobrim djelom će zavisiti i razvoj grada Sarajeva i BiH – istakla je gradonačelnica Borovac.