I dalje nepoznato mjesto na kome su ukopani Isa-beg Ishaković i njegov sin Mehmed-beg

Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je Informaciju Komisije za utvrđivanje lokacije ukopa Isa-bega Ishakovića, osnivača Grada Sarajeva, i njegovog sina Mehmed-bega. Ni nakon detaljnog istraživanja stručnjaka Komisije za utvrđivanje lokacije, mjesto na kojem su ukupani Isa-beg Ishaković, osnivač Sarajevo, i njegov sin Mehmed-beg još nije poznato, navodi se u Informaciji Komisije.

Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnosti gradonačelnice u 2007. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj 36. sjednici jednoglasno je usvojilo Izvještaj o provođenju gradske politike i aktivnostima gradonačelnice Sarajeva u 2007. godini. Analizom ostvarenih aktivnosti iz Platforme djelovanja Grada Sarajeva u toku 2007. godine može se zaključiti da je njihovom realizacijom, Grad Sarajevo poboljšao svoje mjesto u odnosu na ostale nivoe vlasti, tj.kao jedinica lokalne samouprave i kao glavni grad.

Gradonačelnica održala sastanak sa direktorima osnovnih škola

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac sa pomoćnikom za obrazovanje, kulturu i sport Ramizom Kadićem održala je danas sastanak sa direktorima osnovnih škola sa područja četiri gradske općine. Sastanku su prisustvovali direktori, njih 33. Povod sastanka je dogovor o primjeni Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada Sarajeva u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja u tekućoj godini, a koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Sarajeva na svojoj posljednjoj sjednici.