Ministar Vidović primio gradonačelnicu Sarajeva Semihu Borovac

Ministar Vidović primio je danas izaslanstvo grada Sarajeva na čelu s gradonačelnicom gđom Semihom Borovac, te je ovom prigodom bilo riječi o smještaju počinitelja krivičnih djela s područja grada Sarajeva u kazneno-popravnim ustanovama Federacije BiH, o stanju u zavodima na području grada Sarajeva i Kantona Sarajevo, kao i o planiranim mjerama s ciljem poboljšanja uvjeta u kazneno-popravnim zavodima.

Gradonačelnica razgovarala o sigurnosnoj situaciji u gradu

Dana 11.04.2008. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je posjetila gradonačelnica Grada Sarajeva, gđa Semiha Borovac. Tokom sastanka čiji je domaćin bio ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, gdin Željko Mijatović, gradonačelnica Borovac se interesovala za trenutnu sigurnosnu situaciju na području Grada Sarajeva, te o inicijativama i zaključcima  Gradskog vijeća, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donesenim na sjednici od 06.03.2008. godine.