37. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak 29.04.2008. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 37. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem dnevnom redu se, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Bjelave-Čekaluša", Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Bjelave-Mejtaš", te Nacrti Odluka o usvajanju, odnosno provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Otoka-Meander".