Grad Sarajevo finansira izgradnju javnog toaleta u Vilsonovom šetalištu

U Vislonovom šetalištu, jednoj od najpopularnijih šetnica i rekreacionih zona u Sarajevu,  uskoro će početi izgradnja prvog poslijeranog javnog toaleta na području grada. Grad Sarajevo će sa 140.107,85 KM finansirati ovaj projekat, koji obuhvata izgradnju i opremanje javnog toaleta najsavremenijom sanitarnom opremom, po uzoru na slične objekte u evropskim metropolama.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }