Grad sa 50.000 KM pomogao izgradnju mezarja Grlića brdo

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca Ibrahim Hadžibajrić danas su potpisali Ugovor o sufinansiranju izgradnje mezarja Grlića brdo. Grad Sarajevo za ovu namjenu je izdvojio 50.000 KM. Sredstva će, prema riječima direktora Hadžibajrića, biti utrošena u drugu fazu projekta čija je ukupna vrijednost 1.470.000 plus PDV, a koja podrazumijeva postavljanje ograde, izgradnju turbeta unutar mezarja, uređenje poprečne pješačke staze i završetak radova na kamenom podzidu.

Završetak svih radova na izgradnji Olimpijskog bazena na Otoci krajem maja

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i njen zamjenik Josip Jurišić posjetili su danas 50-metarski zatvoreni Olimpijski bazen na Otoci. Tom prilikom gradonačelnica Borovac i Vehid Adilović, direktor firme Unigradnja, koja je  izvođač radova, potpisali su Anekse ugovora za završetak radova na izgradnji ovog bazena. Vrijednost dva potpisana Aneksa je 550.000 KM, a odnose se na dovođenje električne energije sa jačim naponom sa posebne trafo stanice te na dodatne radove koji su izvedeni na kupoli objekta bazena.