38. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U utorak 27.05.2008. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 38. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na čijem dnevnom redu se, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Podgaj-Tekija", te Prijedlog Odluka o usvajanju, odnosno o provođenju Regulacionog plana "Nedžarići".