Okrugli sto \”Žene kao faktor odlučivanja i mediji\”

AidNet Fondacija organizirala je danas u Sarajevu okrugli sto "Žene kao faktor odlučivanja u BiH i mediji". Otvorenom razgovoru o problemima žena u  javnom i političkom životu te osobnim iskustvima progovorile su Svjetlana Cenić, Semiha Borovac, Lamija Tanović, Besima Borić, Mediha Filipović, Mirjana Deak, Amila Omersoftić i druge.

Ispred katedrale sarajevski maturanti plesali \”Quadrillu\”

Maturanti iz Kantona Sarajevo, danas su u 12 sati ispred sarajevske Katedrale plesali stari francuski ples "quadrillu" ili četvorku da bi ušli u Ginisovu knjigu rekorda. Sarajevski maturantni tako su i ove godine bili dio parade koju su u isto vrijeme plesali maturanti u 46 gradova Evrope, a taj događaj praćen je iz centrale u Ljubljani.

Čelnici Grada Sarajeva posjetili naselje Pijačna na Ilidži

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, njen zamjenik Predrag Mitrović i načelnik Općine Ilidža Amer Ćenanović posjetili su danas društveno naselje "Pijačna" na Ilidži koji su sa njegovim stanovnicima i predstavnicima UG "Povratak iz svoga grada u svoj grad" razgovarali o obnovi ovog jedinstvenog multietničkog naselja u BiH.

Grad sa 50.000 KM pomogao izgradnju mezarja Grlića brdo

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca Ibrahim Hadžibajrić danas su potpisali Ugovor o sufinansiranju izgradnje mezarja Grlića brdo. Grad Sarajevo za ovu namjenu je izdvojio 50.000 KM. Sredstva će, prema riječima direktora Hadžibajrića, biti utrošena u drugu fazu projekta čija je ukupna vrijednost 1.470.000 plus PDV, a koja podrazumijeva postavljanje ograde, izgradnju turbeta unutar mezarja, uređenje poprečne pješačke staze i završetak radova na kamenom podzidu.

Završetak svih radova na izgradnji Olimpijskog bazena na Otoci krajem maja

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i njen zamjenik Josip Jurišić posjetili su danas 50-metarski zatvoreni Olimpijski bazen na Otoci. Tom prilikom gradonačelnica Borovac i Vehid Adilović, direktor firme Unigradnja, koja je  izvođač radova, potpisali su Anekse ugovora za završetak radova na izgradnji ovog bazena. Vrijednost dva potpisana Aneksa je 550.000 KM, a odnose se na dovođenje električne energije sa jačim naponom sa posebne trafo stanice te na dodatne radove koji su izvedeni na kupoli objekta bazena.

Delegacija Grada Sarajeva u uzvratnoj posjeti Barceloni

Na zvaničan poziv Grada Barcelone i u okviru programa saradnje dva pobratimska Grada, delegacija Grada Sarajeva koju čine Safet Krajišnik, sekretar Gradskog vijeća, Almir Kasumagić, savjetnik za međunarodnu saradnju, Denis Zaimović, savjetnik za odnose s javnošću, Aida Koristović, koordinator za protokolarne poslove u Gradskoj upravi i Jasmin Pirija stručni savjetnik u Službi Gradskog vijeća, borave u zvaničnoj uzvratnoj posjeti Barceloni.

Apel gradonačelnicima evropskih glavnih gradova da pomognu obnovu sarajevske Vijećnice

U svom uvodnom izlaganju o temi "Uloga glavnih gradova u interkulturalnom dijalogu i integraciji", kojim je otvorila zvanični dio Konferencije u Ljubljani, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac je istakla: "Bosna i Hercegovina treba u ovom mjesecu da potpiše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u EU. Vjerujemo da Europa prepoznaje specifičnu vrijednost moje države u kojoj koegzistencija nije puka vizija već stoljetni način života".