Ocjena kreditne sposobnosti Grada Sarajeva

Gradsku upravu Grada Sarajeva posjeto je predstavnik svjetske priznate kompanije STANDARD & POORS sa sjedištem u Frankfurtu u cilju upoznavanja sa ekonomskim kretanjima na području grada Sarajeva i analizi mogućih investicijskih prilika za strane i domaće investotore.

Javna tribina o RP \”Čobanija\” i javni uvid u Nacrt Izmjena i dopuna RP \”Otoka-Meander\”

U petak 13.06.2008. godine s početkom u 14.00 sati, održat će se javna tribina o temi Osnovne koncepcije Regulacionog plana "Čobanija" u prostorijama MZ "Skenderija-Podtekija", ul. Terezija br. 60. Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Otoka-Meander" bit će izložen na javni uvid do 22.06.2008. godine, u prostorijama MZ "Otoka" ul. Brčanska br. 14.