Учесници КонФеренције у Хагу искуства Сарајева у постконФликтном периоду оцијенили изузетно позитивним

На позив Јозиаса ван Аартсена, градоначелника Хага, градоначелница Сарајева Семиха Боровац учествује у раду дводневне Прве Свјетске конФеренције о дипломатији градова, чији је организатор Град Хаг, Удруженје Опћина Холандије и Ујединјени градови и локалне власти (УЦЛГ). Тема КонФеренције је &qуот;Улога локалних власти у превенцији конФликта, изграднји мира и постконФликтној обнови&qуот;.