Razgovarano o članstvu Grada Sarajeva u francusku Asocijaciju \”Les Rencontres\”

Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić danas je primio je Rogera Tropeano-a, predsjedavajućeg Asocijacije "Les Rencontres" sa sjedištem u Parizu i Lazara Pauperta, savjetnika za kulturnu i naučnu suradnju u Ambasadi R Francuske u BiH. Izraženo je zadovoljstvo posjetom predsjedavajućeg renomirane kulturne Asocijacije "Les Rencontres", koja predstavlja mrežu izabranih vođa i visokih političkih dužnosnika zaduženih za kulturu i umjetnost u lokalnim i regionalnim organima vlasti širom Europe.