Predata kuća JU \”Vladimir Nazor\” koju je kupio Grad Sarajevo

Gradonačelnica Semiha Borovac danas je u naselju Gajevi kod Čevljanovića, Općina Ilijaš, predala kuću JU "Vladimir Nazor", koju je Grad Sarajevo kupio ovoj ustanovi s ciljem realizacije projekta "Škola u prirodi". Na posljednjoj sjednici Gradsko vijeće Grada Sarajeva prihvatilo je zahtjev da se iz budžeta Grada osiguraju sredstva u iznosu od 138.581 KM za kupovinu ove kuće.