Na 9. Međunarodnoj konferenciji BALCINET usvojena Sarajevska Deklaracija

Učesnici 9. Međunarodnog sastanka prijateljstva, saradnje i razvoja velikih balkanskih gradova danas su usvojili Sarajevsku Deklaraciju: Mi, Gradonačelnici i predstavnici velikih balkanskih gradova, smo se sreli u Sarajevu, u okviru 9. Konferencije gradonačelnika, najvažnije institucije BALCINET-a. Prema tematskim jedinicama 9. BALCINET Konferencije gradonačelnika, postavljeni su idući prioriteti kao najvažniji ciljevi:

Borovac: Vratiti sarajevske ruže na mjesta gdje su se nalazile

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac smatra da se nije smjelo desiti da s ulica grada nestaju takozvane – sarajevske ruže. Smatram da zaista nije opravdano to što su s ulica grada Sarajeva počele nestajati takozvane – sarajevske ruže koje predstavljaju sjećanje na stradanja naših sugrađana za vrijeme troipogodišnje opsade Sarajeva. To se desilo usljed zamjene oštećenih ploča prvenstveno u ulici Ferhadija, kazala je Feni gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.

Obraćanje gostiju-učesnika na 9. Međunarodnoj konferenciji BALCINET

U radnom dijelu 9. Međunarodne konferencije mreže balkanskih gradova – BALCINET, kojom je predsjedavao zamjenik gradonačelnice Sarajeva Predrag Mitrović, gradonačelnici i predstavnici 14 balkanskih gradova govorili su o temama: Prava manjina i imigracijske politike u velikim gradovima, Perspektive EU za narode Balkana i balkanske gradove, Okolišno zagađenje i klimatske promjene, Međubalkanska, međuopćinska saradnja, te Balkanski gradovi pristupačni djeci.