Održan Okrugli sto pod nazivom \”Implementacija Programa djelovanja na unaprjeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu\”

U organizaciji Grada Sarajeva danas je održan Okrugli sto pod nazivom "Implementacija Programa djelovanja na unaprjeđenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u segmentu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti". Pored predstavnika Grada Sarajeva, na Okruglom stolu učešće su uzeli predstavnici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajvo, Zavoda za javno zdravstvo KS, Prosvjetno-pedagoškog zavoda KS, gradskih općina, domova zdravlja, škola te nevladinih organizacija.