Grad obezbijedio 1.291 novogodišnji paketić

U povodu predstojećih novogodišnjih praznika, Grad Sarajevo je obezbijedio 1.291 poklon-paketić Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize KS, Udruženju "Prosperitet Roma", O.Š. "Džemaludin Čaušević", Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, Dječijem domu "Bjelave", Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Udruženju slijepih KS, Udruženju "Oaza", Udruženju građana oboljelih od cerebralne dječije paralize KS, Pedijatrijskoj klinici, Fondaciji "Al-Anama" i Štadlerovom dječijem domu "Egipat".