Svečano puštanje u rad ultrazvučnih aparata za dijagnosticiranje raka dojke

U ponedjeljak 19.01.2009. godine u 12.00 sati, u Domu zdravlja Novi Grad-Otoka, gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i prim.dr.med.mr.sci Midhat Kurtović svečano će pustiti u rad dva ultrazvučna aparata sa tri sonde za dijagnosticiranje raka dojke. Grad Sarajevo je izdvojio 65.000 KM za nabavku ovih aparata, koji će biti smješteni u DZ Novi Grad-Otoka i ambulanti Saraj polje.