Sredstvima Grada nabavljeni ultrazvučni aparati i sanitetsko vozilo za DZ Novi Grad

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i prim.dr.med.mr.sci Midhat Kurtović danas su u Domu zdravlja Novi Grad-Otoka svečano pustiti u rad dva ultrazvučna aparata sa tri sonde,  prvenstveno namijenjena za dijagnosticiranje raka dojke. Ti aparati će biti smješteni u Domu zdravlja Novi Grad – Otoka i ambulanti Saraj-Polje. Vrijednost aparata je oko 66.000 KM, a novac za nabavku  osigurao je Grad Sarajevo.