Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Gradsko vijeće Grada Sarajeva na danas održanoj 2. sjednici utvrdilo je Nacrt programa obilježavanja 6. aprila, Dana grada Sarajeva, u 2009. godini, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od deset dana. Vijeće je, također, usvojilo Odluku o visini novčanog iznosa pojedinačne i grupne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2009.godini. Shodno Odluci, za dobitnika pojedinačne Šestoaprilske nagrade predviđeno je 10.000 KM, dok će dobitnici grupne Šestoaprilske nagrade taj isti iznos ravnopravno podijeliti.