Činjenice o dodjeli Šestoaprilske nagrade i proslavi Dana Grada Sarajeva

Povodom netačnih informacija iznesenih u današnjem izdanju "Dnevnog Avaza" Gradska Uprava Grada Sarajeva želi javnosti saopćiti sljedeće: Odbor Gradskog Vijeća Sarajeva je uputio javni poziv za prijedloge za dodjelu nagrade. Odlukom o uvjetima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade precizno je definirano ko, kako i pod kojim uvjetima može predložiti pojedinca, grupu ili kolektiv za Šestoaprilsku nagradu. Sve organizacije i grupe građana su u skladu sa uvjetima definiranim u toj Odluci mogle uputiti prijedloge Odboru Gradskog vijeća za dodjelu Šestoaprilske nagrade. Do 30. januara 2009. godine, Odbor je primio ukupno 15 prijedloga za 12 kandidata za pojedinačnu nagradu, jedan prijedlog jednog kandidata za grupnu nagradu i 13 prijedloga četiri kandidata za kolektivnu nagradu. U skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu dodjele Šestoaprilske nagrade, validna su bila četiri prijedloga za pojedinačnu, tri za kolektivnu nagradu i jedan za grupnu.